Archive for 2 november, 2007

h1

Na – en frågepartikel?

2 november 2007

Innan mamma och pappa kom hit för några veckor sedan fick jag ett sms av mamma där hon skrev Ska vi ut å äta na? och jag har börjat fundera lite grann på det har na.

1) Ha du gjort na speciellt idag? ‘Har du gjort nåt/något/någonting speciellt idag?’
2) Ha du äti na idag? ‘Har du ätit nåt idag?’

Ok, i dessa exempel kan man väl säga att na närmast motsvarar något/nåt, och utgör ett objekt till göra resp. äta. Men i följande exempel då?

3) Ska ni kom hit na i höst? ‘Ska ni komma hit (nåt) ihöst?’ – säger man detta nåt i standardsvenska? Det känns inte riktigt naturligt att säga så på standardsvenska för mig… Likadant i
4) Ska vi ut å äta na? Det är liksom inte så att na i detta exempel är ett objekt till äta, alltså äta något, utan mer som att det är en frågepartikel som typ betyder ‘överhuvudtaget’ eller något liknande…

5) Ha du ringd åt an na? Där går ju na inte direkt att byta ut mot nåt … I alla fall känns det inte så för mig. Men jag är osäker. Och inte är na heller objekt då…

Snarare verkar detta na vara någon sorts frågepartikel som man lägger till när man frågar om något som är bekant för den som man frågar det av, något som man typ tidigare pratat om att göra…

Halvfärdiga tankar – men jag slänger ut mina funderingar och hoppas på respons. Kanske är jag helt ut och cyklar – kanske använder man nåt på det här sättet i svenskt talspråk i allmänhet, och inte bara i min/mammas dialekt… Jag vet inte. Vad tror ni? Något att fundera på över helgen…

En tanke till… Om man använder det i jakande påståenden, t.ex. i
6) Vi va ut å åt na igår ‘Vi var ut och åt nåt igår’, då är na ju helt klart objekt till äta. Men i nekande…:
7) Vi va int ut å åt na igår ‘Vi var inte ute och åt (nåt/överhuvudtaget) igår’, då får na lite samma funktion som i frågorna ovan – att signalera någonting i stil med överhuvudtaget, att det man pratar om är bekant för den man pratar med, att det är något man tidigare pratat om att göra…

Hjälp mig… Vad tror ni? Känner mig väldigt osäker nu – kanske det är fullt möjligt att göra så här även i standardspråket…

Annonser