Archive for 24 november, 2007

h1

Partikelverbsobservationer

24 november 2007

Jag har då och då tänkt att jag borde skriva ner alla partikelverb jag hör/ser under en dag  för att se lite grann vilka som används och för att eventuellt kunna visa mina partikelverbselever (90 minuter varje torsdag hela hösten kämpar vi med partikelverb…). Igår blev projektet äntligen av…

Resultat (i mer eller mindre kronologisk ordning):

gå upp, vittna mot, logga in, komma åt, spela ut, betala ut, lämna över, sprida sig ner, dra sig ner, svepa ner, dra in, svepa in, ta sig ner, titta fram, få in, sitta kvar, räcka till, få fart på, ta hem, sjunga med, sluta upp. se ut, bryta ut, komma in, väga upp, blinka tillbaka, vara till sig, titta tillbaka, ta till sig, hinna med, ta med, sticka ut, svärta ner, krypa upp, dyka upp, peka ut, slänga ur sig, finnas kvar, tala om, hitta tillbaka, vara tillbaka, bjuda hem, komma ner, dra sig undan, gå med på, logga ut, hitta på, lyfta fram, resa iväg, få färdigt, komma över, ha på, se på, få till, slå till, ta fram, göra av, sätta upp, gå ut, tala emot, lägga ner, glömma bort, se över, bryta sig in, reda ut, bli kvar, sänka sig ner, skära ner, betala tillbaka, ta bort, hoppa av, läggas ut, ställa in, bli av, ringa upp, läsa igenom, lämnas in, fixa klart, snappa åt sig, tjuta till, köra över, följa med, fara hem, komma emot, bry sig om, veta om, stiga in, lösas upp, gå före, dra undan, svepa till, ställa sig in, blanda till, springa dit, hänga tillbaka, ta sig till, gå fram, ta på sig, gå hem, ge sig iväg, hänga kvar, springa efter, ha med, flyta upp, hänga upp, smita upp, hinna undan, prata på, gå upp, smyga ner, känna på sig, låsa om sig, kasta ifrån sig, se upp, gå omkring, kasta ut, komma ut, hälla ut, tycka om, ta ut, gå runt, dra sig in, lägga in, rita av, plocka fram, släppa in, hoppa upp, riva ner, trassla sig ur, få för sig, ge upp, stoppa ner, spänna på sig, flyga iväg, släppa lös, plantera in, äta upp, sätta ner, rinna iväg, slipa till, stå upp, höra ihop, gaska upp sig, annonsera ut, gå iväg, gå över, slå på, komma sig iväg, dra på, gå sönder, gå av, gå in, stå på sig, kleta sig fast, hålla inne, lämna igen, somna in, hålla med, komma tillbaka, vara utan, klicka sig in, lysa upp, skicka tillbaka, läsa ut, plöja igenom, sudda ut, tänka ut, stoppa in, klara av, ge ut, flytta hit, hålla på…

173 st. Tror jag.

Vad gjorde jag igår?

Jag såg på nyheter på tv (den första gruppen verb med fet stil är de som förekom i väderleksrapporten, hög partikelverbstäthet!!), läste de bloggar jag brukar läsa, pratade med min man, fick nåt enstaka sms, läste några kapitel i Hugo av Maria Gripe (den stora gruppen med verb med fet stil är ur den boken, så de är inte direkt ord som jag träffade på (!) i vardagslivet idag – eller på sätt och vis jo, men boken är ju inte direkt nyproducerad som all annan text/tal jag sett/hört idag)… Jag skrev INTE upp partikelverb som jag själv använde, utan bara de som andra använde. Och jag skrev inte upp de partikelverb som mina väninnor använde under vår tre timmar långa lunch (skulle ju ha varit intressant förstås, men hade känts fånigt och dumt just då) och inte heller de som jag eventuellt kom i kontakt med under mitt besök på vårdcentralen. Men annars är det väl ungefär de som jag stötte på igår… Fast jag har säkert missat nåt. Och jag skrev upp varje verb bara en gång, även om det användes flera gånger i olika betydelser… Och ja just ja, jag skrev inte heller upp de partikelverb som användes i de (andraspråksinlärar)samtal som jag transkriberade igår…

Jag tror inte att jag vågar visa listan för mina elever. De skulle bli helt knäckta.

Men vad kan man säga? Partikelverben finns överallt. Och de blir fler och fler.

Annonser